รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
96 หมู่ที่ 1   ตำบลตะโละแมะนา  อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี 94140
เบอร์โทรศัพท์ 073489029
Email : tydpk.ac.th@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :