ติดต่อเรา
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
96 หมู่ที่ 1   ตำบลตะโละแมะนา  อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี 94140
เบอร์โทรศัพท์ 073489029 เบอร์โทรสาร (073) 489165
Email : tydpk.ac.th@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน