ปณิธาน
ปณิธาน
ปณิธาน
ลูกใครใครนำมาข้าฯก็รับ              จะประคับประคองเจ้ามิให้ผิด
จะอบรมสั่งสอนอย่างสุดฤทธิ์        ถือการศึกษาเพื่อชีวิตเป็นปรัชญา