กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางตอยีบะ วานิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0800090079

นางสาววิลาวัลย์ หมัดอะดัม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0930239571

นางสาวอามาล อับดุลวาฮับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายบุษรินทร์ รีสะอิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3