กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายอดุล มาปะ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางอามีน๊ะ กุลมุสลิม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายมูหามัดคอซี อาลี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0872908457

นางสาวรอปีอะ หะยีสาและ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1