กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปาซียะ ยูโซะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอาหามะ ดือราแม็ง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4