ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาฯ 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกั
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย) 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 62
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62